Visual Consultancy

14 juni 2014

Vandaag is fotografie meer dan een foto die aan de muur hangt. Op internet kom je over beelden tegen: facebook, twitter, Pinterest, Snapchat… Een beeld kan vandaag veel meer!

Vaak botsen organisaties en bedrijven op problemen waarbij foto’s net een oplossing bieden. Dit noemt Visual Consultancy. Fotografie wordt bewust ingezet als  communicatiemiddel.

Wat kan de fotografe voor jou doen als bedrijf of organisatie?
Dankzij de communicatie-achtergrond van Evy Raes kan zij fotografie in een ruimer kader plaatsen. Samen met de fotografe zoekt u naar de juiste oplossing (Search). Dan pas worden de foto’s genomen (Shoot). En heel belangrijk is om samen te bekijken hoe de foto’s geïmplenteerd worden in de organisatie (Expose).

Zit je met een probleem in jouw organisatie, maar je weet niet hoe dit oplossen? Dan is visual consultancy misschien een mogelijkheid. Evy Raes vertaalt naar beelden en komt zo tot inzichten waar je als bedrijf moeilijk zicht op hebt.

 

Referenties

 

Levensverhaal – Zusters van Berlaar

PROBLEEM.
De vzw Zusters van Berlaar bestaat uit 7 rusthuizen. Ze verkiezen een persoonlijke aanpak van hun bewoners. Ze willen een blik op het levensverhaal van elke bewoner en de herinneringen die daarmee verbonden zijn.

OPLOSSING.
Fotoreeks op basis van gesprekken met de bewoners. Via verschillende methodieken kan deze fotoreeks gehanteerd worden om ook dementen hun herinneringen te activeren.

 

 

Lerarentraject Beeld in de Klas – Stad Antwerpen en FotoMuseum

PROBLEEM
In het onderwijs is er vraag naar anders leren waarbij beeldgeletterdheid (onderdeel van mediawijsheid) geïntegreerd wordt in de gewone lessen.

OPLOSSING
Fotografie wordt gebruikt als lesmethodiek voor wiskunde, mobiliteit, WO, zinsbouw…. Wat enthousiast onthaalt wordt bij de leerlingen want ze gebruiken hun eigen taal, nml de beeldtaal.. De leerkrachten raken vertrouwd met mediawijsheid en zien de leerwinst stijgen in hun lessen.

 

 

Beeldtaal – Stad Antwerpen

PROBLEEM. Stad Antwerpen wil kinderen in het buitengewoon onderwijs laten spreken door de beeldtaal aan te leren.

OPLOSSING. Het ontwikkelen van een methodiek voor leerkrachten. Kinderen brengen stapsgewijs interactie tot stand met andere klassen, eg pennenvriend.
De methodiek is zo verfijnd dat het ook inzetbaar is buiten het Buitengewoon Onderwijs.